Coach Bencic

coach_bencic

SPORTOVNÍ TRÉNING

INFORMACE, KTERÉ MĚNÍ FLORBAL

TRENÉRSKÁ KLINIKA PRO VÁŠ
FLORBALOVÝ KLUB

Zvolte si témata, které považujete v klubu za nejdůležitější

Fenomén florbal počtem hráčů a klubů už předčil takřka všechny tradiční týmové sporty. Nastává čas, kdy

je na místě se začít s plnou vážností věnovat kvalitě a zacílit pozornost na zdokonalení trenérských dovedností.

Vyžadujme po hráčích na tréninku mnohem více. Tvořme odolnější, silnější a rychlejší hráče. Dejme jim do

rukou kvalitnější dovednosti. Naučme se intenzifikovat trénink. Trénujme hráče profesionálně.

NABÍDNĚME SVÝM HRÁČŮM ZÁŘIVĚJŠÍ BUDOUCNOST

Při porovnání s vyspělým sportovním světem nám praxe ukazuje, že umíme v tréninku správně využít malé

množství nástrojů, které jsou k dispozici. Hráči na všech výkonnostních úrovních jsou poddimenzovaní takřka

ve všech parametrech. Mají potenciál běhat rychleji a déle, být obratnejší, techničtější i stabilnější.

Když uvažujete o změně, tak je třeba začít hned, není důvod čekat až na konec sezóny. Aktuální sezóně to

akorát pomůže.

TÉMATICKÉ OKRUHY K VÝBĚRU

STIMULACE SÍLY NA FLORBALOVÉM TRÉNINKU DLE VYBAVENÍ

FYZIOLOGIE TRÉNINKOVÉ PRAXE

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

PRÉMIOVÉ SILOVÉ A RYCHLOSTNĚ-SILOVÉ CVIKY

PŘEMÍSTĚNÍ VELKÉ ČINKY (POWER CLEAN)

PRAKTICKÝ TRÉNINK

BUDOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

Zvolte si témata, které považujete v klubu za nejdůležitější

Devět témat, které změní kvalitu tréninků. Prozkoumejte podrobnosti jednotlivých témat níže

a vyskládejte si trenérskou kliniku podle svých preferencí.

TRENÉŘI ZÍSKAJÍ

• dovednost připravit efektivnější program

• dovednost vést intenzivnější tréning

• dovednost účinněji rozvíjet motorický potenciál hráče

• dovednost účinněji rozvíjet technický potenciál hráče

• nástroje pro prozíravé předcházení zraněním

• nástroje pro bezprostřední pomoc hráčům od bolesti

• vědomost jak současně rozcvičit, posílit a kompenzovat disbalance hráče

• vědomost jak zvolit posilovací program na základě materiálního zázemí, které máte k dispozici

INSTANTNÍ INSPIRACE

Klikněte na obrázek pro zobrazení deseti základních posilovacích cviků, které jsou

velmi účinné.

10c
qqw

TRENERSKÉ KLINIKY TRENÉRA BENČIČE

FBC KRALUPY NAD VLTAVOU
FTC VYSOKÉ MÝTO
DDM DĚČÍN
BK SLOVANKA PRAHA
BK DOMAŽLICE
BK STRAKONICE
HODONÍN OILERS
BK SOKOL NUSLE PRAHA
PLZEŇ BASEBALL
ACLB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
BK ISKRA SVIT
BSC BRATISLAVA
AŠK SLÁVIA TRNAVA
BK ŽIAR NAD HRONOM
BAM POPRAD
EXPRESKA SENEC
GOLD GYM NOVÉ ZÁMKY
EXPRESKA TOPOĽČANY
IMPULZ FITNESS TOPOĽČANY

Zeptejte se na reference kohokoli z dvaceti výše

uvedených sportovních organizací.

KONTAKT

00420 792 248 663

roman.bencic@athletesro.sk

POZVÁNKA OD PŘEDSEDY KLUBU
FBC KRALUPY NAD VLTAVOU

KONTAKT

00420 792 248 663

roman.bencic@athletesro.sk

TOP REFERENCE

logo CBA
imageedit_5_9818435821
imageedit_33_6060599476
logo USD Toreros
imageedit_167_7406384419
FLORBAL
65_65

TRENÉRSKÁ KLINIKA
PRO VÁŠ FLORBALOVÝ KLUB

INFORMACE, KTERÉ MĚNÍ FLORBAL

Zvolte si témata, které považujete v klubu
za nejdůležitější

Fenomén florbal počtem hráčů a klubů už předčil
takřka všechny tradiční týmové sporty. Nastává čas, kdy
je na místě se začít s plnou vážností věnovat kvalitě a
zacílit pozornost na zdokonalení trenérských
dovedností.

Vyžadujme po hráčích na tréninku mnohem více.
Tvořme odolnější, silnější a rychlejší hráče. Dejme jim do
rukou kvalitnější dovednosti. Naučme se intenzifikovat
trénink. Trénujme hráče profesionálně.

NABÍDNĚME SVÝM HRÁČŮM ZÁŘIVĚJŠÍ BUDOUCNOST

Při porovnání s vyspělým sportovním světem nám praxe
ukazuje, že umíme v tréninku správně využít malé
množství nástrojů, které jsou obecně k dispozici.

Hráči na všech výkonnostních úrovních jsou
poddimenzovaní téměř ve všech parametrech. Mají
skrytý potenciál běhat rychleji a déle, být obratnejší,
techničtější i stabilnější.

Když uvažujete o změně, tak je třeba začít hned, není
důvod čekat až na konec sezóny. Aktuální sezóně to
akorát pomůže.

TÉMATICKÉ OKRUHY K VÝBĚRU

STIMULACE SÍLY NA FLOR. TRÉNINKU DLE VYBAVENÍ

FYZIOLOGIE TRÉNINKOVÉ PRAXE

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

PRÉMIOVÉ SILOVÉ A RYCHLOSTNĚ-SILOVÉ CVIKY

PŘEMÍSTĚNÍ VELKÉ ČINKY (POWER CLEAN)

PRAKTICKÝ TRÉNINK

BUDOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

Zvolte si témata, které považujete v klubu
za nejdůležitější

Devět témat, které změní kvalitu tréninků. Prozkoumejte
podrobnosti jednotlivých témat níže a vyskládejte si
trenérskou kliniku podle svých preferencí.
Kontaktujte mě na:

00420 792 248 663
roman.bencic@athletesro.sk

trtrtr

TRENÉRSKÉ KLINIKY TRENÉRA BENČIČE

POZVÁNKA OD PŘEDSEDY KLUBU
FBC KRALUPY NAD VLTAVOU

INSTANTNÍ INSPIRACE

Klikněte na obrázek pro zobrazení deseti základních posilovacích cviků, které jsou velmi účinné.

10c

Trenéři získají (dovednost):

• připravit efektivnější program
• vést intenzivnější trénink
• účinněji rozvíjet motorický potenciál hráče
• účinněji rozvíjet technický potenciál hráče
• nástroje pro prozíravé předcházení zraněním
• nástroje pro bezprostřední pomoc hráčům od bolesti
• současně rozcvičit, posílit a kompenzovat disbalance
• zostavit posilovací program dle materiálního zázemí

Zeptejte se na reference kohokoli z dvaceti níže
uvedených sportovních organizací.

FBC KRALUPY NAD VLTAVOU
FTC VYSOKÉ MÝTO
DDM DĚČÍN
BK SLOVANKA PRAHA
BK DOMAŽLICE
BK STRAKONICE
HODONÍN OILERS
BK SOKOL NUSLE PRAHA
PLZEŇ BASEBALL
ACLB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
BK ISKRA SVIT
BSC BRATISLAVA
AŠK SLÁVIA TRNAVA
BK ŽIAR NAD HRONOM
BAM POPRAD
EXPRESKA SENEC
GOLD GYM NOVÉ ZÁMKY
EXPRESKA TOPOĽČANY
IMPULZ FITNESS TOPOĽČANY

image

STIMULACE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ NA FLORBALOVÉM TRÉNINKU DLE VYBAVENÍ

Silový program dle dostupného vybavení

Stimulace silových schopností představuje složku sportovní přípravy s největším potenciálem

rozvoje výkonnosti našich hráčů. Proto si tohle téma zaslouží extra pozornost. Při optimálním

nastavení, trénink síly podporuje rozvoj všech ostatních motorických schopností i specifických

dovedností.

OBSAH

• STRUKTURA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ
• SILOVÝ TRÉNINK DLE VYBAVENÍ
• PERIODIZACE SILOVÉHO TRÉNINKU
• ZÁSOBNÍK CVIKŮ

• vlastní váha, odpor spoluhráče, medicimbal, gymball, žebřiny, lavičky
• lehké činky, švédská bedna, schody, expandér, “těžké cviky”

FYZIOLOGIE TRÉNINKOVÉ PRAXE

Most mezi teorií a praxí

Na pozadí tréninkového procesu probíhájí fyziologické děje, které se řídí pevnými

pravidly, které zásadně ovlivňují výsledek trenérskeho úsilí. Poznání těchto pravidel

nám dává možnost adresněji ovlivnit vývoj organismu hráče.

OBSAH

• FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY
• ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• ADAPTACE NA ZATÍŽENÍ A PERIODIZACE
• STRUKTURA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

Rychlost, Výbušnost, Obratnost, Akcelerace, Orientace, Změna směru

Motorické schopnosti hráče se nejlépe rozvíjí při stimulaci specifickými prostředky. Organismus

se adaptuje a rozvíjí rychleji a komplexněji než při herním zatížení. Maximální zisky v růstu

výkonnosti se objevují pri dodržení fyziologických zákonistostí.

OBSAH

• STRUKTURA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
• METODIKA ROZVOJE
• DATABÁZE CVIKŮ A CVIČENÍ

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE

Ukrytý poklad pro budoucí profesionály

Regenerace je výrazně přehlížená a zanedbávaná součást sportovní přípravy! Přitom v sobě

ukrývá veliké možnosti pro zkvalitnění tréninkového procesu. Pamatujme na to, že ten, kdo

rychleji a lépe regeneruje, může i více a intenzivněji trénovat.

OBSAH

• METODY REGENERACE
• KOREKTIVNÍ SILOVÉ CVIČENÍ
• KOREKTIVNÍ PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
• PREVENCE PŘED ZRANĚNÍMI

PRÉMIOVÉ SILOVÉ A RYCHLOSTNĚ-SILOVÉ CVIKY

Olympijská činka

Olympiská, neboli velká činka, musí být připravena za postranní čárou na každém tréninku. Její

pestré a velmi účinné využití ji staví do výjímečné pozice, protože trénink s VČ sám o sobě velmi

pomáhá hráčům zlepšit výkonost v mnoha ohledech.

OBSAH

• NEJÚČINNĚJŠÍ CVIKY PRO HRÁČE
• DETAILNÍ POPIS TECHNIKY
• PRAKTICKÝ NÁCVIK
• KOREKCE CHYB

PŘEMÍSTĚNÍ VELKÉ ČINKY (POWER CLEAN)

Král cviků

Power clean, neboli přemístění velké činky je cvik, který má ze všech cviků nejširší dopad na

výkonnost hráče. Jeho komplexnost nedokáže pokrýt žádný jiný cvik. Proto si zaslouží extra

pozornost.

OBSAH

• DETAILNÍ TECHNIKA
• PRAKTICKÝ NÁCVIK
• PŘÍPRAVNÉ CVIČENÍ
• KOREKCE CHYB

UKÁZKOVÝ TRÉNINK

Praxe je nejlepší učitel

Některé informace, nebo dovednosti nelze sdělit a naučit verbálně. Proto je ukázkový trénink

nepostradatelný nástroj, kterým je možné zdokonalit trenérské dovednosti.

OBSAH

• ORGANIZACE TRÉNINKU
• ŘÍZENÍ HRÁČŮ
• INTENZIFIKACE
• PSYCHOLOGIE TRÉNINKU

BUDOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

Bez energie se nic nepohne

Budování energetických zásob pro výkon je největší pilíř, na kterém stojí sportovní kariéra

hráče. Kolik hráč v zápase zvládne naběhat a s jakou rychlostí určují zásoby chemických

látek uskladněné v bunkách. Povíme si, a ukážeme jak tyto zásoby tréninkem vytvářet.

OBSAH

• KLÍČOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• METODOLOGIE ROZVOJE
• PRAKTICKÉ UKÁZKY

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Motorické učení, navigace pro kolektivní sport

Hráč se musí projít každým novým pohybem několik tisíc krát pro to, aby ho dokázal aktivně

používat při hře pod časovým i prostorovým tlakem.

OBSAH

• ZÁKONITOSTI MOTORICKÉHO UČENÍ
• METODOLOGIE
• ZÁSOBNÍK CVIKŮ

Mgr. ROMAN BENČIČ CSCS

Certfikován světově nejuznávanejší organizací, NSCA

Spolupracoval s třiceti sportovními kluby

Trénoval v šesti Evropských státech

Lektoroval dvě stě hlavních trenérů

Trénoval více než čtyřicet hráčů hrajích v NCAA

Trénoval více než padesát profesionálních hráčů

Absolvent FTVŠ UK Bratislava

„Kondiční a technický trénink představují základní kámen pro růst každého hráče. Porozumění

zákonitostem této alchymie, společně s precizní aplikací její principů do praxe, má moc

proměnit každého hráče ze stavu základní suroviny na zlato.“

SLEDUJ MĚ NA FACEBOOKU
SLEDUJ MĚ NA INSTAGRAMU
ROZHOVOR PRO BASKET.SK
REFERENCE OD NEJLEPŠÍCH

FYZIOLOGIE TRÉNINKOVÉ PRAXE

Most mezi teorií a praxí

Na pozadí tréninkového procesu probíhájí fyziologické děje, které se řídí pevnými pravidly, které zásadně ovlivňují výsledek trenérskeho úsilí. Poznání těchto pravidel nám dává možnost adresněji ovlivnit vývoj organismu hráče.

OBSAH

• FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY
• ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• ADAPTACE NA ZATÍŽENÍ A PERIODIZACE
• STRUKTURA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

STIMULACE SÍLY NA FLORB.
TRÉNINKU DLE VYBAVENÍ

Silový program dle dostupného vybavení

Stimulace silových schopností představuje složku sportovní přípravy s největším potenciálem rozvoje výkonnosti našich hráčů. Proto si tohle téma zaslouží extra pozornost. Při optimálním nastavení, trénink síly podporuje rozvoj všech ostatních motorických schopností i specifických dovedností.

OBSAH

• STRUKTURA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ
• SILOVÝ TRÉNINK DLE VYBAVENÍ
• PERIODIZACE SILOVÉHO TRÉNINKU
• ZÁSOBNÍK CVIKŮ

• vlastní váha, odpor spoluhráče, medicimbal,
• gymball, žebřiny, lavičky, lehké činky,
• švédská bedna, schody, expandér, „těžké cviky“

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

Rychlost, Výbušnost, Obratnost, Akcelerace, Orientace, Změna směru

Motorické schopnosti hráče se nejlépe rozvíjí při stimulaci specifickými prostředky. Organismus se adaptuje a rozvíjí rychleji a komplexněji než při herním zatížení. Maximální zisky v růstu výkonnosti se objevují pri dodržení fyziologických zákonistostí.

OBSAH

• STRUKTURA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
• METODIKA ROZVOJE
• DATABÁZE CVIKŮ A CVIČENÍ

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE

Ukrytý poklad pro budoucí profesionály

Regenerace je výrazně přehlížená a zanedbávaná součást sportovní přípravy! Přitom v sobě ukrývá veliké možnosti pro zkvalitnění tréninkového procesu. Pamatujme na to, že ten, kdo rychleji a lépe regeneruje, může i více a intenzivněji trénovat.

OBSAH

• METODY REGENERACE
• KOREKTIVNÍ SILOVÉ CVIČENÍ
• KOREKTIVNÍ PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
• PREVENCE PŘED ZRANĚNÍMI

PRÉMIOVÉ SILOVÉ A
RYCHLOSTNĚ-SILOVÉ CVIKY

Olympijská činka

Olympijská, neboli velká činka musí být připravena za postranní čárou na každém tréninku. Její pestré a velmi účinné využití ji staví do výjímečné pozice, protože trénink s VČ sám o sobě velmi pomáhá hráčům zlepšit výkonost v mnoha ohledech.

OBSAH

• NEJÚČINNĚJŠÍ CVIKY PRO HRÁČE
• DETAILNÍ POPIS TECHNIKY

• PRAKTICKÝ NÁCVIK
• KOREKCE CHYB

PŘEMÍSTĚNÍ VELKÉ ČINKY
(POWER CLEAN)

Král cviků

Power clean, neboli přemístění velké činky je cvik, který má ze všech cviků nejširší dopad na výkonnost hráče. Jeho komplexnost nedokáže pokrýt žádný jiný cvik. Proto si zaslouží extra pozornost.

OBSAH

• DETAILNÍ TECHNIKA
• PRAKTICKÝ NÁCVIK
• PŘÍPRAVNÉ CVIČENÍ
• KOREKCE CHYB

UKÁZKOVÝ TRÉNINK

Praxe je nejlepší učitel

Některé informace, nebo dovednosti nelze sdělit a naučit verbálně. Proto je ukázkový trénink nepostradatelný nástroj, kterým je možné zdokonalit trenérské dovednosti.

OBSAH

• ORGANIZACE TRÉNINKU
• ŘÍZENÍ HRÁČŮ
• INTENZIFIKACE
• PSYCHOLOGIE TRÉNINKU

BUDOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

Bez energie se nic nepohne

Budování energetických zásob pro výkon je největší pilíř, na kterém stojí sportovní kariéra hráče. Kolik hráč v zápase zvládne naběhat a s jakou rychlostí určují zásoby chemických látek uskladněné v bunkách. Povíme si, a ukážeme jak tyto zásoby tréninkem vytvářet.

OBSAH

• KLÍČOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• METODOLOGIE ROZVOJE
• PRAKTICKÉ UKÁZKY

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Motorické učení, navigace pro kolektivní sport

Hráč se musí projít každým novým pohybem několik tisíc krát pro to, aby ho dokázal aktivně používat při hře pod časovým i prostorovým tlakem.

OBSAH

• KLÍČOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• METODOLOGIE ROZVOJE
• PRAKTICKÉ UKÁZKY

TOP REFERENCE

logo CBA
imageedit_5_9818435821
FLORBAL
imageedit_33_6060599476
logo USD Toreros
imageedit_167_7406384419

Mgr. Roman Benčič CSCS

Certfikován světově nejuznávanejší org. NSCA

Spolupracoval s třiceti sportovními kluby

Trénoval v šesti Evropských státech

Lektoroval dvě stě hlavních trenérů

Trénoval více než čtyřicet hráčů hrajích v NCAA

Trénoval přes padesát profesionálních hráčů

Absolvent FTVŠ UK Bratislava

„Kondiční a technický trénink představují základní kámen

růstu každého hráče. Porozumění zákonitostem této al-

chymie, společně s precizní aplikací její principů do pra-

xemá moc proměnit každého hráče ze stavu základní

suroviny na zlato.“

VŠICHNI POTŘEBUJÍ TRÉNOVAT

SPOLUPRACOVAL JSEM S

02 NÁRODNÍ REPREZENTACE


30+ SPORTOVNÍ KLUBY


40+ HRÁČI HRAJÍCÍ V NCAA


50+ PROFESIONÁLNÍ HRÁČI

image

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI,
NA KTERÝCH JSEM PRACOVAL

1920_can_danilo_brnovic_roster

Danilo Brnović, MNE
IBEROSTAR TENERIFE

profilove foto Diego Willis

Diego Willis, MEX
NATIONAL TEAM

profilove foto Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka, SVK
VALENCIA BASKET

rererererere

Maroš Zelizňák, SVK
JACKSONVILLE STATE

hhhhtt

Brancou P. Badio, SEN
FC BARCELONA

profilove foto Madiaw Niang

Madiaw Niang, SEN
FLORIDA ATLANTIC

profilove foto Gavin Kansmil

Gavin Kensmil, SUR
SFA UNIVERSITY

dimitri

Dj. Dimitrijević, SRB
MERCER UNIVERSITY

kozakoyakkkk

Michal Kozák, CZE
WEBER STATE

OSTATNÍ REFERENCE

image-10
image-28-1024×1024
ntzntzntzn
imageedit_62_4211543913
image-2
image-54
imageedit_14_7050119575
image-39
image-44
image-37
image-33
image-38
image-34
oie_transparent-3
image
image-32
oie_transparent-2
image-55
image-36
image-6
oie_transparent-13
oie_transparent-6
oie_transparent-10

DALŠÍ REFERENCE

FLORBAL
imageedit_40_5884027566
oie_transparent
image-39
image-38
oie_transparent-3
image
image-6
oie_transparent-13
image-36
FLORBAL
image-54
FLORBAL
ntzntzntzn
image-2
image-44
image-34
oie_transparent-2
oie_transparent-6
imageedit_26_2607525408
image-42
image-37
nununrunrunnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
imageedit_62_4211543913
imageedit_14_7050119575
oie_transparent-10
image-33
image-32
image-55

Start typing and press Enter to search