POPIS TECHNOLÓGIE      PRODUKTY       REFERENCIE    PRESTÍŽNE TÍMY

ggg
rrt

ANALYZÁTOR SILOVÉHO VÝKONU

ZAČNITE
VYUŽÍVAŤ
SVOJ UKRYTÝ
POTENCIÁL,

KTORÝ
VELIKÁNI
VYUŽÍVAJÚ
UŽ DÁVNO

image8
image1
image24
image28
oie_transparent2
oie_transparent7
image4
oie_transparent3
image17
image21

TECHNOLÓGIA PRE
EFEKTÍVNEJŠÍ TRÉNING

Prístoj dáva športovcovi instantnú informáciu o rýchlosti, ktorú vyvinul pri cvičení v sérii s činkou, takisto dáva

informáciu o hodnotách svalového výkonu. Čiže ihneď po dokončení série športovec vie, ako kvalitne vykonal

pohyb v danej sérii.

Technológia meria a vypočítava:

priemerný výkon meraný vo Wattoch [W] celej dráhy pohybu

čiastkový priemerný výkon meraný vo Wattoch [W] konkrétnej časti vykonaného pohybu

najvyšší výkon vo Wattoch [W] alebo v kilowattoch [kW] – najvyššia hodnota výkonu nameraná v danom opakovaní

priemerná rýchlosť m/s

najvyššia rýchlosť m/s

najväčšia sila meraná v Newtnoch

priemerná rýchlosť excentrickej fáze pohybu

časový rozsah prestávok medzi opakovaniami

KAŽDODENNÁ PRAX

Meranie silových parametrov môže byť súčasťou každého tréningu. Prax jednoznačne ukazuje, že používanie prístroja

podporuje motiváciu, pomáha športovcovi s autoreguláciou a takisto vytvára súťaživé prostredie ak sa cvičí v skupine.

Mnoho hráčov nevie, čo znamená pohnúť činkou rýchlo, alebo, ako vyprodukovať lepší silový výkon. Zobrazením

vzťahu medzi rýchlosťou, hmotnosťou a výkonom, sa hráči vedia lepšie sústrediť na správne prevedenie cviku.

MERANIE
SVALOVÉHO VÝKONU

ggg

ZISTÍ AKUTÁLNU PRIPRAVENOSŤ HRÁČA NA TRÉNING


URČÍ OPTIMÁLNU VEĽKOSŤ ODPORU


CIELENE STIMULUJE RÝCHLE VLÁKNA


PERMANENTNE MONITORUJE INTENZITU


NEUSTÁLE MOTIVUJE K MAXIMÁLNEMU ÚSILIU


UPOZORNÍ NA NEŽIADÚCU ÚNAVU


ZABRÁNI PRETRÉNOVANIU


JE TO ĎAĽŠÍ TRÉNER PRÍTOMNÝ NA TRÉNINGU

OPTIMALIZÁCIA
TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA

Vysoká hodnota maximálnej sily samotná negarantuje športovcovi vysokú výkonnosť. Svalový výkon je najdôležitejší faktor vo veľa športoch. Ide o schopnosť športovca vyprodukovať silu pri vysokej rýchlosti. Je to produkt sily a rýchlosti svalovej kontrakcie. Pri silovom tréningu, môžu byť jednotlivé opakovania v sérii vykonávané rozdielným tempom a takisto aj s odlišnými hodnotami svalového výkonu v koncentricej fázi svalovej kontrakcie. Teda pri využití rovnakej hmotnosti činky sa môžu na vytváraní pohybu podieľať rôzne fyziologické mechanizmy, ktoré vyvolávajú rozdielne adaptačné procesy. Opakovania, ktoré sú vykonané pod kritickou úrovňou určitej intenzity z Pmax nestimulujú optimálne rozvoj rýchlych vlákien.

tendo_unit_bench_press_white_background_side_view-removebg-preview
myunit-training-goal-copy

POWER BASED STRENGTH TRAINING

O adaptácii organizmu rozhoduje hlavne intenzita! „Power Based Training“ je založený na meraní svalového výkonu, ako najdôležitejšieho parametra výkonnosti vo veľa športoch. Pri tejto tréningovej metóde je rýchlosť len jeden komponent svalového výkonu, avšak spolu s vyprodukovanou silou (P = F x v) nám dáva komplexnejši prehľad o pohybe, ako len samotné meranie rýchlosti prevedenia.

TESTOVANIE

Využitie prístroja na meranie svalového výkonu nám pri vhodnom výbere cvičení pri testovaní dáva objektívne informácie vybraných silových parametroch. Zobrazené informácie nám pomáhajú si vytvoriť relevantnejší obraz trénovanosti hráča, ako test maximálnej hmotnosti.

SPÄTNÁ VÄZBA

Nová technológia priaznivo ovplyvňuje tréningový proces tým, že prináša detailnejšie informácie o dôležitých parametroch cvičenia. Dokáže presne kvantifikovať tréningový podnet a umožní zobraziť namerané dáta na počítači. Tréneri majú tak prehľad o každom momente.

MOTIVÁCIA

Vizuálne zobrazovanie parametrov vykonaného cvičenia priamo počas tréningu predstavuje vážny motivačný činiteľ. Každý hráč chce prirodzene porovnávať svoje výkony s výkonmi ostatných hráčov a chce prekonávať aj svoje vlastné.

Test výbušnosti dolných končatín:

najvýbušnejší hráči dosahujú priemernú rýchlosť v rozmedzí od 2.10m/s do 2.40 m/s, výška výskoku je nad 70cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.90 m/s do 2.00 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.70 m/s do 1.80 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

WASHINGTON REDSKINS
HEAD S&C COACH ON TENDO UNIT

Hlavný kondičný tréner tímu Washington Redskins Mike Clark

hovorí o používaní analyzátora svalového výkonu v praxi.

TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH

Produkt obsahuje nasledovné

položky:

1. Senzor pohybu

2. Držiak na telefón s magnetom

3. Batérie AA s možnosťou dobíjania

4. Vstavaná nabíjačka batérií

5. AC/DC adaptér

6. Vak + Užívateľský manál

7. Bluetooth zariadenie

8. Inštalačný program

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie, proti poškodeniu senzora. Je určená pre užívateľov, ktorí majú k dispozícii iPhone. Jej pridanou hodnotou je komfort pri používaní.

cena: 1294,00€ bez DPH

TENDO MY UNIT + BLUETOOTH

Produkt obsahuje

nasledovné položky:

1. Senzor pohybu

2. Držiak na telefón s magnetom

3. Batérie AA s možnosťou dobíjania

4. Vstavaná nabíjačka batérií

5. AC/DC adaptér

6. Vak + Užívateľský manál

7. Bluetooth zariadenie

8. Inštalačný program

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH nemá ochranné zariadenie, proti poškodeniu senzora. Je určená pre užívateľov, ktorí majú k dispozícii iPhone. Jej pridanou hodnotou je komfort pri používaní.

cena: 1147,00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER WL
+ BLUETOOTH

Produkt obsahuje

nasledovné položky:

1. Senzor pohybu

2. Mikropočítač

3. Batérie AA s možnosťou dobíjania

4. Vstavaná nabíjačka batérií

5. AC/DC adaptér

6. Vak + Užívateľský manuál

7. Bluetooth zariadenie

8. Inštalačný program

9. Stojan

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie proti poškodeniu senzora.

cena: 1494.00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER
+ BLUETOOTH

Produkt obsahuje

nasledovné položky:

1. Senzor pohybu

2. Mikropočítač

3. Batérie AA s možnosťou dobíjania

4. Vstavaná nabíjačka batérií

5. AC/DC adaptér

6. Vak + Užívateľský manuál

7. Bluetooth zariadenie

8. Inštalačný program

9. Stojan

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH je s mikropočítačom. Nemá pridané zariadenie proti poškodeniu senzora.

cena: 1294.00€ bez DPH

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663

00421 905 705 446

roman.bencic@athletesro.sk

POPIS TECHNOLÓGIE      PRODUKTY       REFERENCIE    PRESTÍŽNE TÍMY

ANALYZÁTOR
SVALOVÉHO VÝKONU

ggg
output-onlinepngtools

ZAČNITE
VYUŽÍVAŤ
UKRYTÝ
POTENCIÁL,

KTORÝ
VELIKÁNI
VYUŽÍVAJÚ
UŽ DÁVNO

image24
oie_transparent7
image8
oie_transparent3
oie_transparent2
image28
image4
image17
image21
image1

    ‍PRESTÍŽNE KLUBY POUŽÍVAJÚCE ↑  
ANALYZÁTOR SVALOVÉHO VÝKONU  

PRODUKTY ←

  ‌‍WASHNIGTON REDSKINS HEAD S&C COACH ←
ON POWER ANALYZER

MERANIE SVALOVÉHO VÝKONU

ZISTÍ AKUTÁLNU PRIPRAVENOSŤ HRÁČA NA TR.

URČÍ OPTIMÁLNU VEĽKOSŤ ODPORU

CIELENE STIMULUJE RÝCHLE VLÁKNA

PERMANENTNE MONITORUJE INTENZITU

NEUSTÁLE MOTIVUJE K MAX. ÚSILIU

UPOZORNÍ NA NEŽIADÚCU ÚNAVU

ZABRÁNI PRETRÉNOVANIU

JE TO ĎAĽŠÍ TRÉNER PRÍTOMNÝ NA TRÉN.

TECHNOLÓGIA PRE
EFEKTÍVNEJŠÍ TRÉNING

Technológia meria a vypočítava:

priemerný výkon celej dráhy pohybu 
priemerný výkon konkrétnej časti vykonaného pohybu 
najvyšší výkon dosiahnutý v danom opakovaní 
priemerná rýchlosť m/s 
najvyššia rýchlosť m/s 
najväčšia sila meraná v Newtonoch 
priemerná rýchlosť excentrickej fáze pohybu 
časový rozsah prestávok medzi opakovaniami 

ojuhgfdcfvbnj

‍   ‍Príliš ľahké                  Optimálne                  Príliš ťažké

Prístroj dáva športovcovi instantnú informáciu o rýchlosti, ktorú vyvinul pri odcvičení série s činkou, takisto dáva informáciu o hodnotách svalového výkonu.
Čiže ihneď po dokončení série športovec vie, ako kvalitne vykonal pohyb v danej sérii.

ggg

KAŽDODENNÁ PRAX

Meranie silových parametrov môže byť súčasťou každého tréningu. Prax jednoznačne ukazuje, že používanie prístroja podporuje motiváciu, pomáha športovcovi s autoreguláciou a takisto vytvára súťaživé prostredie ak sa cvičí v skupine. Mnoho hráčov nevie, čo znamená pohnúť činkou rýchlo, alebo, ako vyprodukovať lepší silový výkon. Zobrazením vzťahu medzi rýchlosťou, hmotnosťou a výkonom, sa hráči vedia lepšie sústrediť na správne prevedenie cviku.

tendo_unit_bench_press_white_background_side_view-removebg-preview

OPTIMALIZÁCIA TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA

Vysoká hodnota maximálnej sily samotná negarantuje športovcovi vysokú výkonnosť. Svalový výkon je najdôležitejší faktor vo veľa športoch. Ide o schopnosť športovca vyprodukovať silu pri vysokej rýchlosti. Je to produkt sily a rýchlosti svalovej kontrakcie.

Pri silovom tréningu, môžu byť jednotlivé opakovania v sérii vykonávané rozdielným tempom a takisto aj s odlišnými hodnotami svalového výkonu v koncen-tricej fázi svalovej kontrakcie. Teda pri využití rovnakej hmotnosti činky sa môžu na vytváraní pohybu podieľať rôzne fyziologické mechanizmy, ktoré vyvo-lávajú rozdielne adaptačné procesy. Opakovania, ktoré sú vykonané pod kritickou úrovňou určitej intenzity z Pmax nestimulujú optimálne rozvoj rýchlych vlákien.

POWER BASED TRAINING

O adaptácii organizmu rozhoduje hlavne intenzita! „Power Based Training“ je založený na meraní svalového výkonu, ako najdô ležitejšieho parametra výkon-nosti vo veľa športoch. Pri tejto tréningovej metóde je rýchlosť len jeden komponent svalového výkonu, avšak spolu s vyprodukovanou silou (P = F x v) nám dáva komplexnejši prehľad o pohybe, ako len samotné meranie rýchlosti prevedenia.

tendo-unit-microcomputer-unit-magnet

TESTOVANIE

Využitie prístroja na meranie svalového výkonu nám pri vhodnom výbere cvičení pri testovaní dáva objektívne informácie vybraných silových parametroch. Zobrazené informácie nám pomáhajú si vytvoriť relevantnejší obraz trénovanosti hráča, ako test maximálnej hmotnosti.

SPÄTNÁ VÄZBA

Nová technológia priaznivo ovplyvňuje tréningový proces tým, že prináša detailnejšie informácie o dôležitých parametroch cvičenia. Dokáže presne kvanti-fikovať tréningový podnet a umožní zobraziť namerané dáta na počítači. Tréneri májú tak prehľad o každom momente.

MOTIVÁCIA

Vizuálne zobrazovanie parametrov vykonaného cvičenia priamo počas tréningu predstavuje vážny motivačný činniteľ. Každý hráč chce prirodzene porovnávať svoje výkony s výkonmi ostatných hráčov a chce prekonávať aj svoje vlastné.

TEST VÝBUŠNOSTI DK

najvýbušnejší hráči dosahujú priemernú rýchlosť v rozmedzí od 2.10m/s do 2.40 m/s, výška výskoku je nad 70cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.90 m/s do 2.00 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.70 m/s do 1.80 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

WASHINGTON REDSKINS HEAD S&C COACH ON TENDO UNIT

Hlavný kondičný tréner tímu Washington Redskins Mike Clark hovorí o používaní analyzátora svalového výkonu v praxi.

TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH

qweffefe

TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH nemá ochranné zariadenie, proti poškodeniu senzora. Je určená pre užívateľov, ktorý majú k dispozícii iPhone. Jej pridanou hodnotou je komfort pri používaní.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1294,00€ bez DPH

TENDO MY UNIT + BLUETOOTH

cdcase

TENDO MY UNIT + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1147,00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

tendo-unit-wl-set

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1494.00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

tendo-unit-standard-set

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH je s mikropočítačom. Nemá pridané zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1294.00€ bez DPH

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663

00421 905 705 446

roman.bencic@athletesro.sk

Start typing and press Enter to search