KLUB        KONTAKT        HLANÍ TRÉNER        NEJLEPŠÍ HRÁČI        TOP REFERENCE        VŠECHNY REFERENCE        FOTOGALERIE                        LETNÍ KEMPY

S NÁMI TVŮJ PROFESIONÁLNÍ ŽIVOT ŽAČNE UŽ TEĎ!

CBBC PRAHA ATHLETICS

» UNIKÁTNÍ KNOW-HOW «        » ODBORNOST «        »PROFESIONALITA «        » JASNÁ VIZE «

ZÁPADNÝ ŠTANDARD A METODIKA
TVORÍME ĎALŠÍCH PROFESIONÁLOV

Náš cieľ, poslanie a náplň činnosti je vytvárať z mladých hráčov budúcich profesionálov. Je to postupný mnohorozmerný proces. Hráči v dorasteneckom veku sa ako prvé potrebujú zorientovať, čo je pri tréningu podstatné, čo je zbytočné, čomu sa vyhnúť, na čo sa zamerať.  Základný pilier úspešnej práce s mladými hráčmi je komplexný program. Môj rukopis je najviac ovplyvnený prácou s mladými hráčmi v Španielsku, Taliansku a USA a štúdiom na FTVŠ v Bratislave. Po športovej stránke ma výrazne ovplyvnil aj polročný pobyt v Indii. Táto tradícia pracuje so značne odlišnými poznatkami.  Každé, zo spomenutých miest ma ovplyvnilo unikátnym spôsobom. Moja cesta mi ukázala, že je najúčinnejšie, keď sa pri tréningu venujeme rozvoju všetkých, aj zdánlivo nesúvisiacich činností.

To znamená, že rozvíjame všetky motorické schopnosti a zručnosti, ktoré sú zapojené priamo do výkonu, alebo ho sprostredkovane podporujú. Práca s míčem, pohyb bez míče, kooridinácia spolupráce rúk a nôh. Technické zručnosti znamenajú veľa, no nie zďaleka všetko, ako si dnes myslí väčšina mladých hráčov. Podstatná časť programu sa venuje silovému, rýchlostnému a silovo-rýchlostnému rozvoju. S dôrazom zdokonalujeme správne pohybové návyky, držanie a  „zprevodovanie“ tela.  Regeneráci venujeme veľmi veľa času, nieje nič horšie, ako pretrénovanie, či dokonca zranenie z pretrénovania, ako sa to bohužial častokrát deje.  Všetko úsilie smerujeme k pochopeniu princípov hry. Športový program je veľmi efektívny prostriedok komplexného formovania mladého človeka.

–  Roman Benčič

Mgr. Roman Benčič CSCS

zakladatel a profesionální trenér

specialista na basketball a kondiční trénink

trénoval ve Španělsku, Itálii, USA, Anglii

Slovensku, Rakousku

patnáctiletá praxe

Certifikovaný NSCA, Colorado Springs

absolvent FTVŠ UK Bratislava

→celý profil

8878977
image

ZKUŠENOSTI
SCHOPNOSTI
A VIZE

ZMĚNÍ ÚPLNĚ
VŠECHNO

CBBC PRAHA ATHLETICS

REFERENCE S NEJVYŠŠÍ
HODNOTOU

logo CBA
logo Stella Azzurra
logo Czech Basketball Team
logo USD Toreros
logo Pála Vízner
logo Slovak rugby
profilove foto

Profesionálni trenér

Spolupracoval s více než třiceti kluby

Trénoval v šesti Evropských státech

Lektoroval přes dvěstě trenérů

Trénoval více než čtyřicet hráčů hrajících v NCAA

Trénoval mnoho profesionálních hráčů

Absolvent FTVŠ UK Bratislava

Certifikovaný světově nejuznávanější

sportovně-vzdělávací organizací NSCA

> CO O MNE ŘÍKAJÍ VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ

> VŠECHNY REFERENCE

> FOTOGALERIE

ROZHOVORY PRO TISK:

> Vybudovanie profesionálnej identity hráča v dorasteneckom veku

> Silovým tréningom vyprodukujeme omnoho kvalitnejších hráčov 

> Organizácia kvalitných letných kempov vo vysokom štandarde

PROFIL ROMAN BENČIČ

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI, KTERÉ JSEM TRÉNOVAL

profilove foto Brancou Papi Badio

Brancou Badio, SEN
FC BARCELONA BÀSQUET

profilove foto Danilo Brnovič

Danilo Brnović, MNE
IBEROSTAR TENERIFE

profilove foto Diego Willis

Diego Willis, MEX
MEXICO NATIONAL TEAM

profilove foto Gavin Kansmil

Gavin Kensmil, SUR
STEPHEN F. AUSTIN UNIVERSITY

profilove foto Madiaw Niang

Madiaw Niang, SEN
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY

profilove foto Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka, SVK
VALENCIA BASKET CLUB

coach Mihailo Poček

„Wellbeing of players is always the number one thing in Roman’s head, he strengthens all the body parts and body systems that are vital to the demands of the game. He always finds the way to impact the organism of athletes in a new, unique manner without undesired consequences.”

– Mihailo Poček

HOPSI POLZLA (SLO)
KK KUMANOVO (MKD)
KK KOPER (SLO)
UGLJEVIK(SLO)

NBA Champion Richard Petruška

„Back in the days, prior to NBA draft camp , I had cooperated with coach, who was using very similar training methods as Roman. Thanks to this cooperation I managed to get to the NBA, because I was able to run faster for longer time on the court than other players did. Roman can improve any player at any competition level!”

– Richard Petruška

UCLA
HOUSTON ROCKETS
GALATASARAY ISTANBUL
TAU CERÁMICA
CANARIAS BASKETBALL ACADEMY

tréner PaeDdr Tomáš Kuťka

„Roman got my attention with non-traditional, very effective sets of sophisticated exercises. He has absolutely original approach to the center of gravity use with all related attributes. I assume that the future belongs to the progressive coaches like Mr. Benčič is, whom I consider to be the absolute Slovak top.”

– PaedDr. Tomáš Kuťka

BVB BORUSSIA DORTMUND, HANDBALL
HANDBALL NATIONAL TEAM CZECHOSLOVAKIA
HANDBALL NATIONAL TEAM, CZECH REPUBLIC
HANDBALL NATIONAL TEAM, SLOVAK REPUBLIC

PROČ CBBC PRAHA ATHLETICS?

STUDIUM A BASKETBALL V PRAZE

EFEKTIVNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Klíčem k úspěchu je komplexní program rozvíjející všechny parametry, které podmíňují sportovní výkonnost hráče. Program, který myslí na motorické schopnosti, technické dovednosti a kvalitní regeneraci. Když je sestavený správně, hráči cítí svůj výkonnostní růst téměř nepretržitě. Věřím v holistický přístup při formování mladých hráčů.

HRÁČI S JASNOU VIZÍ

Jsem toho názoru, že být úspešný může být každý, kdo se pro úspěch rozhodne. Bez ohledu na talent, prostředí nebo zázemí, které má daný člověk k dispozici. Všechno má svůj čas. Proto by bylo chybou někoho odepsat jenom proto, že v daném období jeho potentciál zůstává prozatím v latentním stavu.

ZÁŘIVĚJŠÍ BUDOUCNOST

Klub spolupracuje s několika středními školy v Praze, ve kterých je pro studenty v nabídce vícero specializací. Proto je možné skloubit studium a basketbal i pro hráče mimo region. Pro detaily mě prosím kontaktujte, na telefonní číslo/e-mail uvedený dole na stránce.

SYSTÉM BUDOVANIA KOMPLEXNÉHO HRÁČA

Profesionalizácia: Systematické budovanie vykonnosti, víťaznej mentality

Tréningová morálka – budovanie odolnosti a zdravého sebavedomia

Rozvoj motorických schopností a technických zručností

Aktivní prevence před zraněními a před přetrénováním

Pripraviť hráčov na profesionálnu kariéru v kvalitných súťažiach

TÍMY PRE SEZÓNU 2023 / 2024

PREMIUM ŠTANDARD:

Tím U19

Tím U17

Tím U15

ZÁKLADNÝ  ŠTANDARD:

A Tím

Tím U14

Tím U13

BASKETBALOVÉ PRÍPRAVKY:

Po celej Prahe

1.
imgxx112
img_630511
7.-1a
img_70521
pppo

1 .

PROFESIONALIZÁCIA

PREPRACOVANÝ SYSTEM BUDOVANIA KOMPETENTNÉHO HRÁČA

Basketbal je mnohorozmerný fenomén s presne danými pravidlami, zákonitosťami a princípmi. Kvalita, s akou je kolektív a jednotlivec schopný napĺňať jednotlivé úlohy, určuje jeho budúci úspech či neúspech. Nedá sa nič obísť, existuje spravodlivý zákon, „čo zaseješ, to zožneš“. Každý moment je dôležitý, aj ten mimo palubovky.  Každý detail rozhoduje o tom, kým sa hráč, alebo kolektív v budúcnosti stanú. Tvoríme tréningové prostredie, ktoré je nabité energiou, v ktorom každý hráč objaví nové horizonty, alebo si ujasní svoje vízie a konkrétne ciele, ktoré si vytýčil dosiahnúť. Zdieľame rovnaké hodnoty a princípy. Sústavne sa zdokonalujeme v jednotlivých športových parametroch.

Chápanie komplexných zákonitostí hry, prístup k povinnostiam na aj mimo tréningu

miesto jednotlivca v kolektíve a efektivita spolupráce so spoluhráčmi

Tvorenie idividuálnych a kolektívnych hrozieb

Správne tréningové a mimotréningové návyky a životospráva

Škola, zodpovedný prístup k povinnostiam = Basketbal – privilégium, nie právo

1.

2 .

TECHNICKÝ PROGRAM

„GPS NAVIGÁCIA“

Schopnosť hráča ovládať loptu určuje na ihrisku takmer všetko. Je to najzákladnejšie súčasť hry. Ak hráč nie je schopný ovládať loptu tak ako si vyžaduje situácia, nezostáva pre neho veľa miesta, kedy môže zažívať radost na zápase aj na tréningu. Ihneď za schopnosťou ovládať loptu stojí schopnosť ovládať svoje nohy. Takisto nohy sa musia riadiť pokynmi z CNS. Pri tréningu musíme striktne rešpektovať zákonisoti, podľa ktorých je možné vybudovať kompetentného hráča, ktorý je schopný sa presadiť v náročnej konkurencii v zahraničí.

Ovládanie míče na mieste, v pohybe

Práca nôh bez míče i s míčem

Špecifické činnosti: uvoľnenie pre míč, boxout + doskok, prihrávanie, rýchly protiútok

Vytvorenie nových, špeciálnych pohybových šablón, zaradenie nových zručností do hry

img_70521

3 .

ENERGETICKÉ ZDROJE, RÝCHLOSŤ, OBRATNOSŤ, AGILITA

MOTOR PRE POHYB HRÁČA, ALCHÝMIA TRÉNINGU

Tu sa ukrýva alchýmia sportového tréningu. Správnym dávkovaním zaťažovania, dokážeme výrazne navýšiť výkonnosť. Hovoríme o navýšení, ktoré nieje možné dosiahnúť prostriedkami basketbalového, resp. organického tréningu. Musíme poznať cieľ, aký chceme dosiahnuť tréningom. Podľa stanoveného cieľa vieme špecificky dávkovať zaťaženie, ktorým vieme vyvolať určitú, konkrétnu odozvu v organizme hráča. Napríklad, ak chceme, aby hráči dokázali hrať rýchlejšie a dlhšie v stanovenom tempe, budeme využívať podobné (nie totožné) prostriedky, ako využíva šprintér, alebo vzpierač. Nebudeme využívať prostriedky maratónca, alebo kulturistu. Taký trénig by znamenal adaptáciu organizmu, ktorá nieje žiadúca pre basketbalový výkon.

Navyšovanie energetických zásob v organizme

Rozvoj rýchlosti a obratnosti, transformácia do basketbalového výkonu

•  Agilita nešpecifická pre budovanie širokého pohybovéh základu

•  Agilita špecifická pre získanie kvalitnejších technických zručností

img_70521

4 .

ROZVOJ RÝCHLSOTNO-SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ

SILA – ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD VÝKONU

Rozvoj silových schopností, okrem samtoného basketbalového tréningu, má najväčší potenciál zabezpečiť rast výkonnosti. Dokáže ochrániť organizmus pred zraneniami. Silový tréning zdokonaluje aj ostatné pohybové schopnosti, rýchlosť, rovnováha, lepšia koordinácia pohybov, lepšia vytrvalosť a podobne. Obyčajne je ST napríklad pomocou prostriedkov odporu vlastnej váhy veľmi zanedbávaný.  Je obrovská chyba nerozvíjať organizmus týmto spôsobom. Takisto cvičenia s ľahkým externým odporom dokážu posunúť účinky tréningu.

 Rozvoj rýchlostno-silových, silových schopností a svalovej výbušnosti

Naučenie a zdokonalenie techniky cvikov olympijského dvojboja – Trh, Nadhod

Silová stabilizácia trupu, ramien, bedier, kolien, členkov

img_630511

5 .

KOMPENZAČNÝ A REGENERAČNÝ PROGRAM

ODDYCH A PLNÉ „DOBYTIE BATERIÍ“
JE ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD RASTU

V praxi je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi zaťažovaním a odpočinkom. Ak chceme pomýšlať na konitnuálny nárast výkonnosti, musíme dať veľký priestor regenerácii. Účinných foriem máme k dispozícií niekoľko. Budeme využívať aktivný odpočinok, teplo, chlad, tlak, ale špecifické silovo-naťahovacie cviky.

zníženie negatívnych efektov športového tréningu

Špecifické posiľnenie a uvoľnenie častí organizmu, náchylných na nestabilitu

Naučenie a zdokonaľovanie a aktívne používanie regeneračných techník

periodization-eg-1

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KLUBU
CBBC PRAHA ATHLETICS

Predtým, ako začneme, prosím ujasnite si dôvody, prečo máte záujem nadviazať somou spoluprácu.
Do tréningu investujem maximum energie, ktorá je k dispozícii. Od hráčov očakávam to isté! )
Odpovedzte si prosím úprimne na nasledovné otázky:

1. Aký cieľ chceš dosiahnut vo svojej basketablovej kariére?
2. Čo si ochotný urobiť pre dosiahnutie toho cieľa?
3. Čo ťa dokáže najviac namotivovať do poctivej práce?

00420 792 248 663

roman.bencic@athletesro.sk

coach _bencic

Coach Bencic

UNIKÁTNÍ
KNOW-HOW

Dlouholetá spolupráce v mnoha sportovních, nejen v basketbalových klubech v rolích hlavního i kondičního trenéra. Univerzitní vzdělání v oboru i praxe v prestižních evropských basketbalových akademiích. To vše vytváří silné tréninkové zázemí.

INOVATIVNÍ
PROGRAM

Tréninkový program sestaven na principu periodizace. Každý mikrocyklus zatěžuje hráče novým, neznámým způsobem, za účelem dosažení nové, specifické adaptace.

GARANTOVANÝ
PROGRES

Na základě dosavadní zpětné vazby od trenérů, jednotlivců i týmů mohu progres výkonnosti garantovat. Tréninkový program je kombinací rozvoje motorických schopností, technických dovedností i kvalitní regenerace.

CBBC PRAHA ATHLETICS

VŠECHNY REFERENCE

BASKETBAL

logo CBA
logo Stella Azzurra
logo Czech Basketball Team
logo USD Toreros
wnddc
rrtw
ee1
ddsdd
kon
ded
tzgri
bscnn

HÁZENÁ

trttt
uiuio
ggtg
fcxfg
ggfg

RUGBY, BASEBALL, TENIS, FUTSAL

logo Slovak rugby
pnpn
ggfgfd
dfdfddsa
beaddr
trre
apolloaf
pinerola

FITNESS CENTRA

ttrrt
ddfdfd
inpp
imoz
ssdcxc

FOTOALBUM

2ttrtr-1

WIENER NEUSTADT TEAM, MEN’S LEAGUE, AUSTRIA 2013/14

kku

GET BETTER ACADEMY, PRAGUE, SEASON 2015/16

ttr

CANARIAS BASKETBALL ACADEMY,U18, SPAIN, 2016/17

2plpo-scaled

„BIG MAN“, THE TALLEST I’VE MET SO FAR

wq-1

NATIONAL TEAM CZE U17, 6/2017

iouyy

STELLA AZZURRA ROMA, STAFF, ITALY 2018

2img_20190906_182531-1-scaled

TEAM HUDDLE, SAN DIEGO USA, 2019

2img_20190906_182506-1-scaled

WITH USD TOREROS, TEAM PRACTICE

2566

COACH BENČIČ CAMP, PRAGUE, 2020

904101_636519573059672_735121712_o-1

„TEAM HUDDLE“

teammate-squat2-1-scaled-21

S&C PRACTICE

uuu

TEAM PRACTICE @ CBA

rpop

WITH COLLEAGUE R. PETRUSKA, NBA CHAMP

2erererer-1

NATIONAL TEAM CZE U17, 6/2017

2fgfgggfgfg-scaled

STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY

2iiiiuiii-scaled

UNIVERISTY OF SAN DIEGO, HOME COURT

2plplkmnb-scaled-1-1

UNIVERSITY OF SAN DIEGO, HOME COURT

22b4555-scaled

COACH BENČIČ CAMP vs. DANUBE MAVERICS

nrrrr-scaled

OUTDOOR TRAINING IN WINTER

uuuyu

SCORE BOARD BEFORE MORNING PRACTICE

2rbbr-scaled
v999999999-scaled

YOUTH BASKETBALL CAMP, YORK, UK, 2017

1t

WITH STELLA AZZURRA ACADEMY

2img_20190910_082803-1-scaled

WITH USD TOREROS, TEAM PRACTICE

2img_20190906_143409-scaled

WEIGHT ROOM

2img_1391-scaled

PRACTICE @ COACH BENČIČ CAMP

KLUB      PROFIL      TOP REFERENCE       NEJLEPŠÍ HRÁČI
BASKETBALOVÉ KEMPY      KONTAKT

llo121

S NÁMI TVŮJ PROFESIONÁLNÍ ŽIVOT ŽAČNE UŽ TEĎ!

CBBC

PRAHA ATHLETICS

PREMIUM YOUTH BASKETBALL CLUB

» UNIKÁTNÍ KNOW-HOW «
»
ODBORNOST «
»
PROFESIONALITA «
» ZKUŠENOSTI «
» JASNÁ VIZE «

ZÁPADNÝ ŠTANDARD A
METODIKA VÝCHOVY HRÁČA

Náš cieľ, poslanie a náplň činnosti je vytvárať z mladých hráčov budúcich profesionálov. Je to postupný mnohorozmerný proces. Hráči v dorasteneckom veku potrebujú zorientovať, čo je pri tréningu podstatné, čo je zbytočné, čomu sa vyhnúť, na čo sa zamerať.  Základný pilier úspešnej práce s mladými hráčmi je komplexný program. Môj rukopis je najviac ovplyvnený prácou s mladými hráčmi v Španielsku, Taliansku a USA a štúdiom na FTVŠ v Bratislave.

Po športovej stránke ma výrazne ovplyvnil aj polročný pobyt v Indii. Ich tradícia pracuje so značne odlišnými poznatkami. Každé, zo spomenutých miest ma ovplyvnilo unikátnym spôsobom. Moja cesta mi ukázala, že je najúčinnejšie, keď sa pri tréningu venujeme rozvoju všetkých, aj zdánlivo nesúvisiacich činností. To znamená, že rozvíjame všetky motorické schopnosti a zručnosti, ktoré sú zapojené priamo do výkonu, alebo ho sprostredkovane podporujú.

Mgr. Roman Benčič CSCS

zakladatel a profesionální trenér, patnáctiletá praxe
specialista na basketball a kondiční trénink
trénoval ve Španělsku, Itálii, USA, Anglii
Certifikovaný od NSCA, absolvent FTVŠ UK Bratislava

8878977
image

Práca s míčem, pohyb bez míče, kooridinácia spolupráce rúk a nôh. Technické zručnosti znamenajú veľa, no nie zďaleka všetko, ako si dnes myslí väčšina mladých hráčov. Podstatná časť programu sa venuje silovému, rýchlostnému a silovo-rýchlostnému rozvoju.

S dôrazom zdokonalujeme správne pohybové návyky, držanie a  „zprevodovanie“ tela.  Regeneráci venujeme veľmi veľa času, nieje nič horšie, ako pretrénovanie, či dokonca zranenie z pretrénovania, ako sa to bohužial častokrát deje.  Všetko úsilie smerujeme k pochopeniu princípov hry. Športový program je veľmi efektívny prostriedok komplexného formovania mladého človeka.

ZKUŠENOSTI
SCHOPNOSTI
A VIZE

ZMĚNÍ
ÚPLNĚ VŠE

CBBC PRAHA ATHLETICS

TÍMY PRE SEZÓNU
2023 / 2024

PREMIUM ŠTANDARD:

Tím U19
Tím U17
Tím U15

ZÁKLADNÝ  ŠTANDARD:

A Tím
Tím U14
Tím U13

BASKETBALOVÉ PRÍPRAVKY:

Po celej Prahe

PROČ CBBC PRAHA ATHLETICS?
STUDIUM A BASKETBALL V PRAZE

SYSTÉM BUDOVANIA KOMPLEXNÉHO HRÁČA

Profesionalizácia
Systematické budovanie vykonnosti, víťaznej mentality
Tréningová morálka
Budovanie odolnosti a zdravého sebavedomia
Rozvoj motorických schopností a technických zručností
Aktívna prevencia proti zraneniam a pretrénovaniu
Priprava hráčov na kariéru v kvalitných profi súťažiach

→VÍCE PODROBNOSTÍ←

Jsem toho názoru, že být úspěšný může být každý, kdo se pro úspěch rozhodne. Bez ohledu na talent, prostředí, nebo zázemí, které má daný člověk k dispozici. Všechno má svůj čas. Proto by bylo chybou někoho odepsat jenom proto, že v daném období jeho potenciál zůstává prozatím v latentním stavu.

Klíčem k úspěchu je komplexní program rozvíjející všechny parametry, které podmíňují sportovní výkonnost hráče. Program, který myslí na motorické schopnosti, technické dovednosti a kvalitní regeneraci. Když je sestavený správně, hráči cítí svůj výkonnostní růst téměř nepretržitě. Věřím v holistický přístup při formování mladých hráčů.

bbb-1

Klub spolupracuje s několika středními školy v Praze, ve kterých je pro studenty v nabídce vícero specializací. Proto je možné skloubit studium a basketbal i pro hráče mimo region. Pro detaily mě prosím kontaktujte, na telefonní číslo/e-mail uvedený dole na stránce.

profilove foto

PROFIL
ROMAN BENČIČ

8878977
image

Profesionálni trenér
Spolupracoval s více než třiceti kluby
Trénoval v šesti Evropských státech
Lektoroval přes dvěstě trenérů
Trénoval více než čtyřicet hráčů hrajících v NCAA
Trénoval mnoho profesionálních hráčů
Absolvent FTVŠ UK Bratislava
Certifikovaný světově nejuznávanější
‌sportovně-vzdělávací organizací NSCA

> CO O MNE ŘÍKAJÍ VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ
> VŠECHNY REFERENCE
> FOTOGALERIE

ROZHOVORY PRO TISK:

> Vybudovanie profesionálnej identity hráča v mladom veku
> Silovým tréningom vyprodukujeme kvalitnejších hráčov
> Organizácia letných kempov vo vysokom štandarde

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI, KTERÉ JSEM TRÉNOVAL

profilove foto Danilo Brnovič

Danilo Brnović, MNE
IBEROSTAR TENERIFE

profilove foto Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka, SVK
VALENCIA BASKET

profilove foto Madiaw Niang

Madiaw Niang, SEN
FLORIDA ATLANTIC

hhhhtt

Brancou P. Badio, SEN
FC BARCELONA BÀSQ.

profilove foto Diego Willis

Diego Willis, MEX
NATIONAL TEAM

profilove foto Gavin Kansmil

Gavin Kensmil, SUR
SFA UNIVERSITY

coach Mihailo Poček

„Wellbeing of players is always the number one thing in Roman’s head, he strengthens all the body parts and body systems that are vital the demands of the game. He always finds the way to load the organism of athletes in new and unique manner without undesired consequences.”

– Mihailo Poček

NBA Champion Richard Petruška

„Back in the days, prior to NBA draft camp , I had cooperated with s&c coach, who was using very similar training methods as Roman. Thanks to this cooperation I managed to run faster and longer than other players did. Roman knows how to improve any player at any performance level.”

– Richard Petruška

tréner PaeDdr Tomáš Kuťka

„Roman got my attention with non-traditional, very effective sets of sophisticated exercises as well as with an absolutely original approach to the use of the center of gravity with all related attributes. I assume that the future belongs to the progressive coaches like Mr. Benčič is, whom I consider to be the absolute Slovak top.”

‌- PaedDr. Tomáš Kuťka

REFERENCE S NEJVYŠŠÍ HODNOTOU

logo Pála Vízner
logo CBA
sasap1
logo USD Toreros
logo Slovak rugby
gtggo

1.
PROFESIONALIZÁCIA

PREPRACOVANÝ SYSTEM BUDOVANIA KOMPETENTNÉHO HRÁČA

Basketbal je mnohorozmerný fenomén s presne danými pravidlami, zákonitosťami a princípmi. Kvalita, s akou je kolektív a jednotlivec schopný napĺňať jednotlivé úlohy, určuje jeho budúci úspech či neúspech. Nedá sa nič obísť, existuje spravodlivý zákon, „čo zaseješ, to zožneš“. Každý moment je dôležitý, aj ten mimo palubovky.

6.1ll-2

Každý detail rozhoduje o tom, kým sa hráč, alebo kolektív v budúcnosti stanú. Tvoríme tréningové prostredie, ktoré je nabité energiou, v ktorom každý hráč objaví nové horizonty, alebo si ujasní svoje vízie a konkrétne ciele, ktoré si vytýčil dosiahnúť. Zdieľame rovnaké hodnoty a princípy. Sústavne sa zdokonalujeme v jednotlivých športových parametroch.

Miesto jednotlivca v kolektíve
Efektivita spolupráce so spoluhráčmi
Tvorenie idividuálnych a kolektívnych hrozieb
Profesionálna tréningová „kultúra“
Mimotréningové návyky a životospráva
Škola, priorita č.1
Basketbal je privilégium, nie právo

2.
ENERGETICKÉ ZDROJE, RÝCHLOSŤ, OBRATNOSŤ, AGILITA

MOTOR POHYBU HRÁČA, ALCHÝMIA TRÉNINGU

Tu sa ukrýva alchýmia sportového tréningu. Správnym dávkovaním zaťažovania, dokážeme výrazne navýšiť výkonnosť. Hovoríme o navýšení, ktoré nieje možné dosiahnúť prostriedkami basketbalového, resp. organického tréningu. Musíme poznať cieľ, aký chceme dosiahnuť tréningom. Podľa stanoveného cieľa vieme špecificky dávkovať zaťaženie, ktorým vieme vyvolať určitú, konkrétnu odozvu v organizme hráča.

img_70200

Napríklad, ak chceme, aby hráči dokázali hrať rýchlejšie a dlhšie v stanovenom tempe, budeme využívať podobné (nie totožné) prostriedky, ako využíva šprintér, alebo vzpierač. Nebudeme využívať prostriedky maratónca, alebo kulturistu. Taký trénig by znamenal adaptáciu organizmu, ktorá nieje žiadúca pre basketbalový výkon.

Rozvoj rýchlostno-silových a silových schopností
Rozvoj rýchlosti a výbušnosti
Technika cvikov olymp. dvojboja – Trh, Nadhod
Silová stabilizácia trupu, ramien, bedier, kolien, členkov
Rozvoj anaeróbnych schopností,
‌  – laktátový a alaktátový obsah
‌   – ‌‌čiastočne aeróbnej kapacity a výkonu
Navyšovanie energetických zásob v organizme
Rozvoj obratnosti

3.
TECHNICKÝ PROGRAM

„GPS NAVIGÁCIA“

Schopnosť hráča ovládať loptu určuje na ihrisku takmer všetko. Je to najzákladnejšie súčasť hry. Ak hráč nie je schopný ovládať loptu tak ako si vyžaduje situácia, nezostáva pre neho veľa miesta, kedy môže zažívať radost na zápase aj na tréningu. Ihneď za schopnosťou ovládať loptu stojí schopnosť ovládať svoje nohy.

imgxx11200-1

Takisto nohy sa musia riadiť pokynmi z CNS. Pri tréningu musíme striktne rešpektovať zákonisoti, podľa ktorých je možné vybudovať kompetentného hráča, ktorý je schopný sa presadiť v náročnej konkurencii v zahraničí.

Ovládanie míče na mieste, v pohybe
Práca nôh bez míče i s míčem
Špecifické činnosti: uvoľnenie pre míč, boxout
‌  ‌doskok, prihrávanie, rýchly protiútok
Vytvorenie nových, špeciálnych pohybových šablón,
‌  ‌zaradenie nových zručností do hry

4.
ROZVOJ RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ

SILA JE ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD VÝKONU

Rozvoj silových schopností, okrem samotného basketbalového tréningu, má najväčší potenciál zabezpečiť rast výkonnosti. Dokáže ochrániť organizmus pred zraneniami. Silový tréning zdokonaluje aj ostatné pohybové schopnosti, rýchlosť, rovnováha, lepšia koordinácia pohybov, lepšia vytrvalosť a podobne.

313081600_829360981719689_1515579352022686393_n0

Obyčajne je ST napríklad pomocou prostriedkov odporu vlastnej váhy veľmi zanedbávaný.  Je obrovská chyba nerozvíjať organizmus týmto spôsobom. Takisto cvičenia s ľahkým externým odporom dokážu posunúť účinky tréningu.

Rozvoj rýchlostno-silových a silových schopností
Rozvoj rýchlosti a výbušnosti
Technika cvikov olymp. dvojboja – Trh, Nadhod
Silová stabilizácia trupu, ramien, bedier, kolien, členkov
Rozvoj anaeróbnych schopností,
‌  – laktátový a alaktátový obsah
‌   – čiastočne aeróbnej kapacity a výkonu
Navyšovanie energetických zásob v organizme
Rozvoj obratnosti

5.
KOMPENZAČNÝ A REGENERAČNÝ PROGRAM

ODDYCH A PLNÉ DOBITIE BATERIEK JE ZÁKLAD RASTU

V praxi je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi zaťažovaním a odpočinkom. Ak chceme pomýšlať na konitnuálny nárast výkonnosti, musíme dať veľký priestor regenerácii. Účinných foriem máme k dispozícií niekoľko. Budeme využívať aktivný odpočinok, teplo, chlad, tlak, ale špecifické silovo-naťahovacie cviky.

periodization-eg-1

Zníženie negatívnych efektov športového tréningu
Špecifické posiľnenie a uvoľnenie častí organizmu,
‌  ‌ktoré sú náchylné na nestabilitu
Naučenie a zdokonaľovanie a aktívne používanie
‌‌  ‌regeneračných techník

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
CBBC PRAHA ATHLETICS

Predtým, ako začneme, prosím ujasnite si dôvody, prečo máte záujem nadviazať somou spoluprácu. Do tréningu investujem maximum energie, ktorá je k dispozícii. Od hráčov očakávam to isté! Odpovedzte si prosím úprimne na nasledovné otázky:

1. Aký cieľ chceš dosiahnut vo svojej basketablovej kariére?
2. Čo si ochotný urobiť pre dosiahnutie toho cieľa?
3. Čo ťa dokáže najviac namotivovať do poctivej práce?

00420 792 248 663

roman.bencic@athletesro.sk

coach _bencic

Coach Bencic

ALL REFERENCES

BASKETBALL

logo CBA
rrtw
logo USD Toreros
sasap1
wnddc
tzgri
gtggo
ee1q
ddsdd

HANDBALL

ggfg
fcxfg
trttt
uiuiop
ggtg

RUGBY

logo Slovak rugby
ggfgfd
beaddr

BASEBALL, TENNIS, FUTSAL

trrem
logo Pála Vízner
apolloaf
dfdfddsa
pinerola

FITNESS CENTRES

ttrrt
imoz
ddfdfd
ssdcxc
inpp

PHOTO GALLERY

2ttrtr-1

WIENER NEUSTADT TEAM, MEN’S LEAGUE, AUSTRIA 2013/14

904101_636519573059672_735121712_o-1

„TEAM HUDDLE“

CBBC ATHLETICS

OUTDOOR TEAM TRAINING IN WINTER

kku

GET BETTER ACADEMY TEAM, PRAGUE, SEASON 2015/2016

teammate-squat2-1-scaled-21

S&C PRACTICE

uuuyu

SCORE BOARD, 05:45am, SHORTLY BEFORE TRAINING

ttr

CANARIAS BASKETBALL ACADEMY, U18 TEAM, SPAIN, 2016/2017

uuu

TEAM PRACTICE @ CBA

rpop

@ LAS PALMAS WITH MY COLLEAGUE R. PETRUSKA, NBA CHAMP

2plpo-scaled

„BIG MAN“ @CBA, THE TALLEST ONE I’VE MET SO FAR

2rbbr-scaled
wq-1

NATIONAL TEAM CZE U17, 6/2017

2erererer-1

NATIONAL TEAM CZE U17, 6/2017

zzzjjjj

STELLA AZZURRA ROMA, ITALY 2018

2fgfgggfgfg-scaled

STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY

1t

WITH STELLA AZZURRA ACADEMY

999999999-scaled

YOUTH BASKETBALL CAMP, YORK, UK, SUMMER 2017

2img_20190906_182531-1-scaled

TEAM HUDDLE, SAN DIEGO USA, 2019

2img_20190906_182506-1-scaled

WITH USD TOREROS, TEAM PRACTICE

2img_20190910_082803-1-scaled

WITH USD TOREROS, TEAM PRACTICE

2img_20190906_143409-scaled
2plplkmnb-scaled-1-1

UNIVERISTY OF SAN DIEGO, HOME BASKETBALL COURT

2iiiiuiii-scaled

UNIVERISTY OF SAN DIEGO, HOME BASKETBALL COURT

2566

COACH BENČIČ BASKETBALL CAMP, PRAGUE, 2020

22b4555-scaled

COACH BENČIČ BASKETBALL CAMP vs. DANUBE MAVERICS

2img_1391-scaled

PRACTICE @ COACH BENČIČ BASKETBALL CAMP

Start typing and press Enter to search